De leesmap

Ik begeef me al weken weer meer op het originele web zoals we dat kenden voor plusminus 2005. Voor de sociale netwerken veel van onze tijd en aandacht overnamen. Misschien is het valse nostalgie, maar als ik lees hoe Chris Aldrich zijn blogroll naar een nieuw niveau brengt, dan word ik blij en zie ik weer nieuwe projectjes voor mezelf….

A Following Page (aka some significant updates to my Blogroll)

Rondom de IndieWeb community wordt veel geschreven over de rol van Facebook en Twitter in de toekomst van het web. Hoe zij onherroepelijk schade aanrichten en een steeds meer gesloten web maken. In plaats van de creatieve vrijplaats die het was. En nog steeds is. Al lijkt die meer en meer verborgen in moeilijker vindbaar. Hopelijk zien we de komende jaren een beweging de andere kant op.

Translated roughly:
The reading folder

For weeks now, I’ve been moving more towards the original web as we knew it before the end of 2005. For the social networks, much of our time and attention took over. Maybe it’s false nostalgia, but when I read how Chris Aldrich takes his blog to a new level, I’ll be happy and see new projects for myself ….

A Following Page (aka some significant updates to my Blogroll)

Around the IndieWeb community much is written about the role of Facebook and Twitter in the future of the web. How they irrevocably do damage and make an increasingly closed web. Instead of the creative sanctuary it was. And still is. Although it seems more and more hidden in more difficult findable. Hopefully we will see a movement in the other direction in the coming years.