Bore Dydd Calan

This somehow seems appropriate during a pandemic

Dydd calan yw hi heddiw,
Rwy’n dyfod ar eich traws
I ‘mofyn am y geiniog,
Neu grwst, a bara a chaws.
O dewch i’r drws yn siriol
Heb newid dim o’ch gwedd;
Cyn daw dydd calan eto
Bydd llawer yn y bedd.

Ronald Hutton in The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain (2001-02-0) as an example of a Calennig rhyme from 1950s Aberystwyth.