Curious that I’ve seen ramify as a verb within commonplace book settings, but not seen it in regard to zettelkasten or digital gardens in the context of Obsidian, Roam Research, Notion, et al.

I half expected to see Petrus Ramus‘s name in the etymology of the word. If nothing else, it’s a fitting word. Perhaps it was a bit of nominative determinism?

other forms: ramify; ramifies; ramified; ramifying

Read OPEN S02E22 – 2020 zat vol met notities en nieuwsbrieven by Frank Meeuwsen (Digging the Digital)
Voor mij was 2020 op allerlei manieren een bijzonder jaar. Mijn zoon van 8 die een jaar thuis heeft gezeten van school, vond in oktober weer een plek op het Speciaal Onderwijs. Dankzij de onvermoeibare strijdlust van mijn vrouw en de Jeugdzorg in Utrecht. Mijn dochter heeft haar plek gevonden op de ...

Eleven: Bi-directional links or backlinks

The internet allows multi-directional linking of thoughts and ideas.

Backlinks are the new cause célèbre in the broader learning space that uses the names wiki (a communal shared commonplace), digital gardens (personal wikis), and online notebooks & productivity tools like Zettelkasten and products like Notion, Roam Research, Obsidian, Evernote. These are all just variations of the commonplace in digital settings.

#HeyPresstoConf20